سایت داریون نما روز پزشک را گرامی داشته و این روز را به تمامی پزشکان عزیز ایران زمین خصوصا پزشکان داریونی همچون دکتر مهرزاد لطفی، دکتر لیلا بذرافکن و دکتر زهرا ظهرابی و همچنین دکتر سیمین سپهری که همواره به داریون نما لطف داشته است تبریک می گوید.

ابن سینا در ماه صفر سال 370 هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد.
این حکیم فرزانه که بعدها موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان اسلامی شد، از کودکی استعداد و توانایی شگفت آوری در فرا گرفتن علوم مختلف داشت و از آنجا که پدرش سخت در تعلیم و تربیت او می کوشید تا ده سالگی تمام قرآن و صرف و نحو را آموخت و سپس به فرا گرفتن منطق و ریاضیات پرداخت.  پس از آن به یادگیری طبیعیات، مابعدالطبیعه و علم طب مشغول شد و در شانزده سالگی در همه علوم زمان خود استاد بود.

pezeshk

اول شهریور ماه به پاس مقام والای ابن سینا و ادای دین به این طبیب برجسته ایرانی، روز پزشک نامگذاری شده است.سایت داریون نما روز پزشک را گرامی داشته و این روز را به تمامی پزشکان عزیز ایران زمین  خصوصا پزشکان داریونی همچون دکتر مهرزاد لطفی، دکتر لیلا بذرافکن و دکتر زهرا ظهرابی  و همچنین دکتر سیمین سپهری که همواره به داریون نما لطف داشته است تبریک می گوید.