تغییر ناگهانی دبستان دولتی دهخدا در شیراز به غیرانتفاعی که تعجب رهگذران و نیز ابهام های اولیای دانش آموزان در آغازین روزهای سال تحصیلی را به همراه داشت.

این دبستان پسرانه در کوچه پشت آرامگاه سعدی که منطقه ای کم برخوردار در کلانشهر شیراز محسوب می شود، واقع است.

به گزارش داریون نما به نقل از ایرنا شماری از اولیای دانش آموزان در تماس با دفتر ایرنا در شیراز پیگیری این موضوع را خواستار شدند.
رییس ناحیه چهار آموزش و پرورش شیراز شنبه در این باره به خبرنگار ما گفت: تبدیل این دبستان دولتی به غیرانتفاعی صحت دارد اما با این تفاوت که دولت هزینه تحصیل دانش آموزان این واحد آموزشی را می پردازد.


جمشید محمدصادقی افزود: بنا بر دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و با هدف تحقق عدالت آموزشی، برخی مدارس در مناطق محروم به موسس مدارس غیردولتی واگذار می شود که در این میان، حقوق معلمان و هزینه های تحصیل دانش آموزان را موسس این مدرسه می پردازد و ما به ازای آن را از این وزارتخانه دریافت می کند.
رییس ناحیه چهار آموزش و پرورش شیراز گفت: تغییر وضعیت از دولتی به غیرانتفاعی برای دانش آموزان این واحدهای آموزشی مشکلی ایجاد نمی کند بلکه شرایط بهتری را برای تحصیل دانش آموزان مناطق محروم فراهم می آورد.
محمدصادقی اظهار کرد: در صورت موفقیت این طرح، سال های تحصیلی آینده شاهد گسترش این طرح خواهیم بود.
وی ادامه داد: در سال تحصیلی جاری، هر ناحیه آموزش و پرورش شیراز دو واحد آموزشی خود واقع در مناطق محروم و کم برخوردار را برای تحقق عدالت آموزشی، از دولتی به غیرانتفاعی تغییر وضعیت داده است.

نکته: این حکایت جالب اما در همین داریون خودمان هم روی داده یک دبستان دولتی به ناگاه غیر انتفاعی شده!