داریون از سال 1965 که نام آن به طور رسمی به یکی از سازندهای زمین شناسی زاگرس (آهک های اربیتولینا دار کوه گدوان)، نسبت داده شد، در بین زمین شناسان شهرتی جهانی یافت.

 علي رحماني، دکتراي زمين شناسي، شركت ملي نفت ايران
زهرا کريمي باورياني، دانش آموخته کارشناس ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه شيراز|

این دهکده میراث های چینه شناختی و دیرینه شناختی متعددی مانندگنبد نمکی، برش نمونه سازند های گدوان، داریان و تاربور، رخنمون سازند های سورمه تا رسوبات کواترنریبه همراه آثار طبیعی دیگری دارد، که آن را به سایتی ارزشمند تبدیل کرده است. در این مقاله به معرفی این مکان پرداخته می شود.

متن کامل این مقاله را اینجا ببینید.

 

 

http://ghorbani110.persiangig.com/13937/Pl7.gif