در این بازی که به میزبانی روستای دودج برگزار شد تیم میزبان با نتیجه پرگل ۶بر۲ مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

خبرنگار:علی مختاری|

اولین دوره مسابقات فوتبال (یادواره شهدای منطقه داریون) روز جمعه با یک بازی آغاز شد، که طی آن شهدای دودج برابر منتخب منطقه داریون به برتری دست یافت.
به گزارش داریون نما در این بازی که به میزبانی روستای دودج برگزار شد تیم میزبان با نتیجه پرگل ۶بر۲ مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.
قاسم زارعی (م)۳گل،سیدجوادموسوی ،ارش زارعی و قاسم زارع(خ)هر کدام یک گل برای شهدای دودج به ثمر رساندند و هر دو گل منتخب منطقه داریون نیز توسط علی بذرافشان وارد دروازه میزبان شد.
قضاوت این دیدار بعهده مهدی برنجی به کمک ابراهیم زارعی و علی زارعی بود.
در ادامه این بازیها روز جمعه این هفته (۱۶آبان ماه )چهار دیدار انجام خواهد شد.