عاشورا که می شود شیعیان جهان در هر نقطه ای که باشند به عزاداری شهادت سید و سرور شهیدان عالم امام حسین (ع) می پردازند. در ایران اسلامی این روز به روزی باشکوه از حضور ملت مسلمان در عشق به اهل بیت علیهم السلام تبدیل می شود.

در داریون نیز مردمان آزاده و مسلمان در روز عاشورا با حضور گسترده خود عشق بی حد و فراوان خویش را به امام حسین (ع) نشان می دهند.

نماهنگی  که در ادامه مشاهده می کنید، ناصر بذرافکن از این روز بزرگ تهیه کرده ، این نماهنگ شامل نمایش عکس و همچنین فیلم است.