با نزدیکی به شب های تاسوعا و عاشورا این عزاداری ها گرم تر و پرشورتر برگزار می شود.

این روزها و شب ها شیعیان جهان در هر نقطه ای که هستند بیرق عزاداری آقا اباعبدالله الحسین را برپا داشته اند.

با نزدیکی به شب های تاسوعا و عاشورا این عزاداری ها گرم تر و پرشورتر برگزار می شود. در ادامه کلیپ کوتاه لبیک یاحسین را مشاهده می کنید.