بارش باران تصاویر زیبایی را پدید آورده بود. بد ندیدم حس خوب خوشحالی ام از نزول باران در منطقه داریون را با مخاطبان داریون نما نیز شریک کنم.

بهرام کرمدار|

آن گونه که سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده به فضل و عنایت پروردگار امسال سال پربارانی برای کشورمان خواهد بود. امیدواریم این اتفاق بسیار فرخنده روی دهد تا کشت و زراعت هایی  که طی چند ساله اخیر بر اثر بی آبی دچار خشکسالی شده دوباره احیا شود و کشاورزی در منطقه رونق گیرد.

چندی پیش جهت شرکت در مراسم ختم مادر  شهید الماس زارع به روستای فتوح آباد رفتم. برای رسیدن به این روستا از راه تربر  گذر کردم. همان هنگام باران رحمت اللهی می بارید.

بارش باران تصاویر زیبایی را پدید آورده بود. بد ندیدم حس خوب خوشحالی ام  از نزول باران در منطقه داریون را با مخاطبان داریون نما نیز شریک کنم.

barant1

barant2

barant3