جلسه شورای اسلامی شهر داریون عصر یکشنبه ۲آذرماه ساعت ۱۶و۳۰ دقیقه با حضور اعضاء شورا ، جهانپور رستم پور شهردار ، و همچنین احمدی معاون شهرداری داریون در محل دفتر این شهرداری برگزار شد.

خبرنگار:روح الله قربانی|

به گزارش داریون نما مریم جهاندیده رییس شورای اسلامی شهر داریون در ابتدای جلسه، هفته بسیج را به تمامی بسیجیان تبریک گفت.
در ادامه رستم پور شهردار داریون پیرامون ساماندهی دکه های سطح شهر با شورای اسلامی شهر داریون به بحث و تبادل نظرپرداخت.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بحث حمل و نقل عمومی بود که پس از بررسی تمام جوانب خرید ۲ دستگاه اتوبوس از سازمان اتوبوس شهرداری شیراز در برنامه کار قرار گرفت.که پس از طی مراحل قانونی خریداری شود.

shora-daryon
در این جلسه موضوع خرید سطل زباله شهری از طرف شهردار مطرح و با خرید۳۰ عدد از آن موافقت شد.

پس از شهردار معاون وی احمدی گفت :در بحث آسفالت معابر و لکه گیریهای انجام شده ۴۹مورد خدمات انجام شده که ۳۰مورد آن مربوط به داریون می شود که حدود ۲۲۱۷۰متر مربع آسفالت شده و۱۹ مورد دیگر ان که حدود ۶۳۵۳متر مربع است مرتبط به محله دیندارلو می شود.
رییس شورای اسلامی شهر داریون تاخیر در اجرای پروژه ها را باعث ضرر و زیان شهرداری دانست و افزود باید گزارش عملکرد را به مردم بیان کنیم.
علی اکبر فاتحی نایب رییس شورای اسلامی شهر داریون  از شهردار به علت افزایش فضای نمازخانه شهرداری تشکر و قدردانی کرد .
همچنین اعضای شورای اسلامی شهر از احمدی معاون فنی شهرداری به خاطر پروزه های آسفالت و جدول کشی سطح شهر معابر تشکر و قدر دانی کردند.