حرکت زشت و زننده مجله فرانسوی در توهین مجدد به نبی اکرم(ص) انزجار مسلمانان را در جای جای جهان در پی داشته است.

کمپین ابراز عشق و علاقه به پیامبر عظیم الشان اسلام از چند روز پیش با شعارهای”من عاشق محمدم”،”از تروریسم متنفرم” و “توهین به پیامبران الهی را محکوم می کنم” درفضای مجازی و به خصوص شبکه های مختلف اجتماعی شکل گرفته است.
داریون نما در راستای کمپین جهانی “من عاشق محمد هستم” طرح زیر را برگرفته از “توریسم آنلاین”منتشر می کند.