سال گذشته تقریبا همین روزها و شب ها داریون باران و مخصوصا برف خوبی باریده بود.

آن روزها دقیقا 30 دی ماه داریون نما کلیپی از بارش برف و باران منتشر کرد.

این کلیپ را ناصر بذرافکن تهیه کرده بود. حالا و به بهانه بارندگی امروز و امشب آن کلیپ را مجددا منتشر می کنیم با این امید و آرزو که روزها و شب های پیش رو شاهد بارش بیشتر باران و البته برف باشیم.