یکی از کارهای خوب شهرداری داریون نام گذاری کوچه ها و خیابانهای داریون است. البته نام گذاری کوچه و خیابانها که جزو وظایف شهرداری هاست اما این که چگونه این کار انجام شود مهم است. خوشبختانه شهرداری داریون در نوع تابلوها و رنگ آمیزی آن سلیفه به خرج داده و از تابلوهایی شکیل استفاده کرده […]

یکی از کارهای خوب شهرداری داریون نام گذاری کوچه ها و خیابانهای داریون است. البته نام گذاری کوچه و خیابانها که جزو وظایف شهرداری هاست اما این که چگونه این کار انجام شود مهم است.

خوشبختانه شهرداری داریون در نوع تابلوها و رنگ آمیزی آن سلیفه به خرج داده و از تابلوهایی شکیل استفاده کرده که الهام گرفته از سه رنگ پرچم زیبای کشورمان است.

در این میان اما برخی مواقع این نام گذاری ها با اشتباهاتی همراه است که ممکن است دستمایه طنز شود همانگونه که یکی از کاربران داریون نما این دو عکس را گرفته و برایمان فرستاده است.

در این عکسها همانگونه که مشاهده می کنید یک نیم کوچه که در بولوار کشاورز واقع شده با نام خیابان امام رضا نام نهاده شده است.

جالب است که در این خیابان!-بر اساس تابلویی که شهرداری نصب کرده ما هم می گوییم خیابان – تنها یک منزل وجود دارد.

به نظر می رسد شهرداری داریون باید در این موارد دقت بیشتری کند و چنین کوچه ای که حتی به کوچه هم نمی خورد را خیابان نام نگذارد. نظر شما چیست؟!

khiabandaryon1 khiabandaryon2