دیشب وقتی خبر کشته شدن خلبان اسیر اردنی به بدترین و سخت ترین وضعیت ممکن را شنیدم و عکس هایش را دیدم با خود به این فکر کردم که بعضی ها که در روی کره زمین زندگی می کنند تنها جامه آدمیت پوشیده اند و هیچ نشانی از آدمیت و انسانیت ندارند. به راستی این موجودات […]

دیشب وقتی خبر کشته شدن خلبان اسیر اردنی به بدترین و سخت ترین وضعیت ممکن را شنیدم و عکس هایش را دیدم با خود به این فکر کردم که بعضی ها که در روی کره زمین زندگی می کنند تنها جامه آدمیت پوشیده اند و هیچ نشانی از آدمیت و انسانیت ندارند.

به راستی این موجودات زنده که نام زشتشان داعش است دنبال چه چیزی هستند و چه عقده هایی دارند که به راحتی دست به چنین اعمال شنیعی می زندد؟

آتش زدن زنده زنده یک انسان چه دردی از آنها دوا می کند جز این که آبروی انسانیت را می برد.

الان دارم به این فکر می کنم که پدر و مادر “معاذ الکساسبه” خلبان اردنی وقتی تصاویر و یا فیلم آتش زدن فرزندشان را می بینند چه حالتی پیدا می کنند؟

خدایا هر چه زودتر جهان را از شر این موجودات زنده آدم نما خلاص کن…

موجودات زنده آدم نما...

موجودات زنده آدم نما...

موجودات زنده آدم نما...

موجودات زنده آدم نما...

موجودات زنده آدم نما...

موجودات زنده آدم نما...

منبع:توریسم آنلاین