مدتها بود می خواستیم یادی از سالها قبل کنیم. یادی از سالهایی بس شیرین و برای ما به یادماندنی. ناصر بذرافکن| یادی از رفاقتها و معرفتها… یادی از یکرنگی ها و دوستی ها… یادش بخیر آن سالها مثل این سالها هیچ کداممان درگیر زندگی و مادیات و دنیا و… نشده بودیم. در سر شوری داشتیم. […]

مدتها بود می خواستیم یادی از سالها قبل کنیم. یادی از سالهایی بس شیرین و برای ما به یادماندنی.

ناصر بذرافکن|
یادی از رفاقتها و معرفتها… یادی از یکرنگی ها و دوستی ها…
یادش بخیر آن سالها مثل این سالها هیچ کداممان درگیر زندگی و مادیات و دنیا و… نشده بودیم. در سر شوری داشتیم. داریون که جایی نداشت جز همان زمین خاکی که ما هم مانند سایر هم سن و سالانمان به آنجا می رفتیم و اوقات فراغت را با فوتبال در این زمین خاکی می گذراندیم.
تیمی داشتیم به نام میثاق و چه زیبا با هم میثاق بسته بودیم با هم باشیم و … حالا اما روزمره گی ها و احیانا روزمرگی ها دیگر زمانی برای تجدید مجدد آن میثاق نگذاشته. با این حال با خود گفتیم هر از چند مدتی به کسی بر نمی خورد هر جا که باشیم دور هم جمع شویم و یادی از رفاقتهای ساده و بی شیله پیله گذشته کنیم.و اگر بشود در دل با هم میثاق دوستی ببندیم.
رفاقتهای یکرنگی که الان کمتر یافت می شود.

khatereh
بگذریم…
مدتی پیش با تلاش دوستان خوبم غلامرضا برزگر و کامران بذرافکن بازیکنان تیم میثاق بعد ازچند سال دور هم جمع شدند ویک بازی به یاد گذشته ها انجام دادند و به قول معروف خاطرات گذشته را زنده کردند.
در پایان هم عکسی به یادگار گرفتند. نفرات حاضر در تصویر: سعیدبرزگر-سعید سامری-کامران بذرافکن-مجتبی زارعی-مصطفی قنبری-غلامرضا زارع-هادی قلیچ خانی-محمود بذرافکن-امین برزگر-مختار عبداللهی-فیروز قنبری- جوادبذرافشان-هادی جمشیدی- محمد طا لبی-مسعود زارع.