مراسم بدرقه کاروان راهیان نور از حوزه ۷ امام موسی کاظم (ع) شهر داریون برگزار شد. روح الله قربانی| بدرقه راهیان نور  با حضور امام جمعه و برخی مسوولین منطقه داریون  برگزار شد.

  مراسم بدرقه کاروان راهیان نور از حوزه ۷ امام موسی کاظم (ع) شهر داریون برگزار شد.

روح الله قربانی|
بدرقه راهیان نور  با حضور امام جمعه و برخی مسوولین منطقه داریون  برگزار شد.

rahian