روح الله قربانی| همزمان با هفته درخت کاری و منابع طبیعی با حضور حجت الاسلام والمسلمین عزیزی امام جمعه منطقه داریون و رییس منابع طبیعی شهرستان شیراز و مسوولین اداره های شهر داریون چند نهال در دانشگاه آزاد اسلامی داریون کاشته شد.

روح الله قربانی|

همزمان با هفته درخت کاری و منابع طبیعی با حضور حجت الاسلام والمسلمین عزیزی امام جمعه منطقه داریون و رییس منابع طبیعی شهرستان شیراز و مسوولین اداره های شهر داریون چند نهال در دانشگاه آزاد اسلامی داریون کاشته شد.

derakhtkari derakhtkari1