خوشبختانه طی چند روز گذشته باران رحمت پروردگار باریدن گرفته و مردم منطقه داریون از این موهبت خداوندی بسیار خشنود و شاد هستند. ناصر بذرافکن در یکی از روزهای بارانی اسفند امسال(1393) دوربین به دست گرفته و چرخی در خیابانهای اصلی داریون زده و حاصل کارش را به صورت نماهنگی درآورده است. آنچه می بینید […]

خوشبختانه طی چند روز گذشته باران رحمت پروردگار باریدن گرفته و مردم منطقه داریون از این موهبت خداوندی بسیار خشنود و شاد هستند.

ناصر بذرافکن در یکی از روزهای بارانی اسفند امسال(1393) دوربین به دست گرفته و چرخی در خیابانهای اصلی داریون زده و حاصل کارش را به صورت نماهنگی درآورده است.

آنچه می بینید گوشه ای است از باران زمستانی در داریون.

 

Aparat_QrCode

بارکد قرمز رنگ بالا را روی کاغذ چاپ کنید تا دیگران با استفاده از اپلیکیشن «بارکد اسکنر»، ویدیو را روی موبایلشان مشاهده کنند.