یکی از شهروندان داریونی دیوار خانه اش را به شیوه جالبی طراحی کرده و ساخته است. کار قشنگ این شهروند از دید عکاس تیزبین داریون نما پنهان نمانده و در ادامه تصویری از دیوار جالب این خانه مشاهده می کنید. امیدواریم شهروندان داریونی در حد توان مانند این موردی که در این پست آمده به […]

یکی از شهروندان داریونی دیوار خانه اش را به شیوه جالبی طراحی کرده و ساخته است.

کار قشنگ این شهروند از دید عکاس تیزبین داریون نما پنهان نمانده و در ادامه تصویری از دیوار جالب این خانه مشاهده می کنید.

امیدواریم شهروندان داریونی در حد توان مانند این موردی که در این پست آمده به زیبایی شهر خود نیز توجه کنند.

divar