غلامرضا برزگر| هر انسان عالمي در برابر انسانهاي ديگر وظايفي دارد، كه يكي از آنها نشرعلمي است كه به توفيق الهي به دست آورده است . امام باقر عليه السلام مي فرمایند: ـ زكاه العلم ان تعلمه عباد الله ـ زكات علم اين است كه آن را به بندگان ياد بدهی. شادابی و شوق علم […]

غلامرضا برزگر|

هر انسان عالمي در برابر انسانهاي ديگر وظايفي دارد، كه يكي از آنها نشرعلمي است كه به توفيق الهي به دست آورده است .

امام باقر عليه السلام مي فرمایند: ـ زكاه العلم ان تعلمه عباد الله ـ زكات علم اين است كه آن را به بندگان ياد بدهی.

شادابی و شوق علم آموزی در وجودش موج می زد و با انگیزه فراوان جهت برگزاری کلاس همت گمارد.

استاد جلیل زارع را می گویم که در مدت حضورش در داریون 5 جلسه کلاس شیمی جهت دانش آموزان دوم دبیرستان برگزارکرد و تعدادی از دانش آموزان از علم وی بهرمند شدند.


400