هیچ چیز بالاتر از این نیست که انسانی به دست خود، با اراده خود جان و هستی خود را فدای یک آرمان بزرگ و الهی کند. امروز بیست و هفتمین سالگرد درگذشت معلم دلسوز و فداکار منطقه داریون  زنده یاد قاسم کاشفی است. روحش شاد و یادش جاودانه باد… برای شادی روحش صلوات…  

هیچ چیز بالاتر از این نیست که انسانی به دست خود، با اراده خود جان و هستی خود را فدای یک آرمان بزرگ و الهی کند.

امروز بیست و هفتمین سالگرد درگذشت معلم دلسوز و فداکار منطقه داریون  زنده یاد قاسم کاشفی است.

روحش شاد و یادش جاودانه باد…

برای شادی روحش صلوات…

kashefi