در آستانه روز معلم قرار گرفته ایم ٰ روزی که بنام معلم نامگذاری شده است . بازهم یک شاخه گل و یک جمله : معلم عزیز روزت مبارک . اما آیا با یک شاخه گل و یک جمله می توان ازمقام معلم تجلیل کرد ؟ آیا بزرگداشت معلم این است که یک روز در سال […]

در آستانه روز معلم قرار گرفته ایم ٰ روزی که بنام معلم نامگذاری شده است .

بازهم یک شاخه گل و یک جمله : معلم عزیز روزت مبارک . اما آیا با یک شاخه گل و یک جمله می توان ازمقام معلم تجلیل کرد ؟ آیا بزرگداشت معلم این است که یک روز در سال را به معلم اختصاص بدهیم و تا پایان سال اورا به دست فراموشی بسپاریم ؟

آیا مشکلات معلمان با همین مراسم پایان می یابد ؟ آیا نباید از نگاهی دیگر به معلم نگاه کنیم ؟ آیا همه ی اقشار جامعه مرهون زحمات معلم نیستند ؟ آیا نباید در عمل به گرامیداشت مقام معلم پرداخت ؟

moalem2

آیا معلمی که ده ها مشکل دارد می تواند با تمام توان به تعلیم و تربیت نسل آینده ساز جامعه بپردازد ؟ راستی چرا معلمان ازبازنشستگی پیش از موعد استقبال می کنند ؟ آیا این معلمان و جامعه فرهنگی نیست که در تمام عرصه های انقلاب اسلامی پیشقدم می باشند ؟ آیا این معلمان نیستند که در تمام انتخابات ها بار اجرایی انتخابات را برعهده دارند ؟

آیا معلمان در جامعه ما از همان جایگاهی برخورداند که معلمان در کشورهای پیشرفته برخوردارند ؟ آیا حقوق و مزایای معلمان کفاف زندگی آنها را می دهد ؟ آیا بیشتر معلمان برای گذاران زندگی عادی خود و تامین مخارج اهل و عیال خود به شغل دوم روی نیاورده اند ؟ آیا شغل دوم در خور و شایسته معلمان است ؟

آیا روی آوردن معلمان به تدریس های خصوصی به جایگاه واقعی معلمان لطمه وارد نمی کند ؟ راستی چرا یک معلم در پایان سی سال خدمت از یک مسکن مناسب برخوردار نیست ؟ چرا فرهنگیان حتی از داشتن یک بانک محروم هستند ؟ راستی در آمد صندوق ذخیره فرهنگیان کجا می رود ؟ آیا بیمه طلایی فرهنگیان مشکل آنها را حل کرده است ؟

آیا با حساب های خالی از سرانه دولتی می توان به تکریم معلم پرداخت ؟ چرا در اغلب دولت ها ضعیف ترین و نا کارآمد ترین وزیرا ن متعلق به آموزش و پرورش بوده اند ؟ چرا فرزندان معلمان از هیچ اولویت شغلی برخوردار نیستند ؟ چرا معلمان در مقایسه با سایر کار مندان همطراز خود در سایرادارات و وزارت خانه ها از حقوق و امکانات بسیار کمتری برخودار هستند ؟ کاش این با ر این سئوالات را مسئولین پاسخ می دادند ؟

امضا:محفوظ