عکس و خبر:روح الله قربانی| مردم منطقه داریون در روزجمعه همزمان با سراسر کشور، مراتب بصیرت، هوشیاری و اتحاد خود را  به نمایش  گذاشتند. به گزارش داریون نما راهپیمایی روز جمعه در داریون همچون شهرها و تک تک نقاط سرزمین و میهن عزیزمان ایران مردم منطقه داریون حمایت خود از مردم مظلوم یمن را اعلام […]

عکس و خبر:روح الله قربانی|

مردم منطقه داریون در روزجمعه همزمان با سراسر کشور، مراتب بصیرت، هوشیاری و اتحاد خود را  به نمایش  گذاشتند.

به گزارش داریون نما راهپیمایی روز جمعه در داریون همچون شهرها و تک تک نقاط سرزمین و میهن عزیزمان ایران مردم منطقه داریون حمایت خود از مردم مظلوم یمن را اعلام و از آل سعود و همپیمانانش اعلام انزجار کردند.

IMG_yaman1 IMG_yaman2 IMG_yaman3