داریون نما از آغاز کار خود همراهانی داشته که همیشه به وجودشان افتخار می کند. بعضی از این همکاران و همراهان به دلایل مختلف مانند مشغله کاری و… در برهه های زمانی مختلف کمتر فعالیت می کنند. این عزیزان باید بدانند که ما داریون نمایی ها دست از سرشان، یا بهتر بگوییم ما داریون نمایی […]

داریون نما از آغاز کار خود همراهانی داشته که همیشه به وجودشان افتخار می کند.

بعضی از این همکاران و همراهان به دلایل مختلف مانند مشغله کاری و… در برهه های زمانی مختلف کمتر فعالیت می کنند.

این عزیزان باید بدانند که ما داریون نمایی ها دست از سرشان، یا بهتر بگوییم ما داریون نمایی ها دست از سر همدیگر برنمی داریم.

فرقی هم نمی کند کجای کره زمین باشیم؛ داریون، شیراز، تهران، قم، کرمان، خارک و… حتی سوئد و آمریکا و …

zare

از امروز سعی می کنیم هر از چند وقتی یادی از دوستان خود داشته باشیم که مدت غیبتشان در داریون نما زیاد شده و دیگر ما نگرانشان شده ایم.

اولین نفر سراغ آقای محمدامین زارع رفته ایم که به احتمال 99 درصد همچنان در تهران به سر می برد!

دوست عزیز آقای مهندس محمد امین زارع! کجایی برادر غیبتت در داریون نما خیلی زیاد شده، ما نگرانت هستیم. بیا اینجا و حاضری بزن و جمعی را از سلامتی و حضورت خشنود ساز.

دوستان فعال داریون نما و اعضای فعال تحریریه می توانند این پست را ادامه دهند و طی روزهای آینده سراغ دوستان دیگر داریون نمایی بروند که غیبتشان زیاد شده!