مساله تلخ خشکسالی سالهاست که گریبان داریون را گرفته و بسیاری از مردم از این بابت ناراحت و صد البته نگرانند. به گزارش داریون نما یکی از مواردی که مدتهاست مورد اعتراض مردم داریون قرار دارد کم شدن و در نهایت خشک شدن چاه شماره یک آب آشامیدنی داریون است. گفته می شود به علت […]

مساله تلخ خشکسالی سالهاست که گریبان داریون را گرفته و بسیاری از مردم از این بابت ناراحت و صد البته نگرانند.

به گزارش داریون نما یکی از مواردی که مدتهاست مورد اعتراض مردم داریون قرار دارد کم شدن و در نهایت خشک شدن چاه شماره یک آب آشامیدنی داریون است.

گفته می شود به علت حفر 12 چاه آهکی در خالد آباد عمق آب چاه شماره یک داریون 50 متر افت کرده است.

یکی از کاربران داریون نما تصاویری را برایمان ارسال کرده که در آن پرسنل اداره آب داریون مشغول اضافه کردن لوله درون چاه آب آشامیدنی شماره یک داریون هستند که این مهم نشان دهنده افت عمق آب چاه است.

امید که فکری به حال این داستان تلخ شود.

 

chah1 chah2 chah3