از پنج شنبه هفته گذشته سایت داریون نما از دسترس خارج شد! این مهم اما قرار نبود بیشتر از 24 ساعت طول بکشد اما بیشتر از یک روز شد و داریون نما حدود سه روز برای کاربرانش در دسترس نبود. ابتدا پوزش به خاطر این مساله و توضیح چرایی این عدم دسترسی به سایت.   […]

از پنج شنبه هفته گذشته سایت داریون نما از دسترس خارج شد!

این مهم اما قرار نبود بیشتر از 24 ساعت طول بکشد اما بیشتر از یک روز شد و داریون نما حدود سه روز برای کاربرانش در دسترس نبود.

ابتدا پوزش به خاطر این مساله و توضیح چرایی این عدم دسترسی به سایت.

 daryonnama

جهت دسترسی بهتر کاربران به سایت داریون نما و همچنین همخوانی نام سایت داریون نما با دامنه آن تصمیم گرفتیم از دامنه جدیدdaryonnama.ir استفاده کنیم.

البته این بدان معنی نیست که دامنه قبلی(daryon.ir) دیگر مربوط به ما نیست.

آن دامنه نیز مربوط به خودمان است همانگونه که اگر شما با آن دامنه نیز خواهان ورود به سایت باشید به دامنه جدیدdaryonnama.ir هدایت می شوید.

نتیجه این که اکنون داریون نما، هم با دامنه قبلیdaryon.ir و هم با دامنه جدیدdaryonnama.ir در دسترس مخاطبان قرار دارد.

علت قطعی و در دسترس نبودن این چند روزه هم همین بود هر چند همانگونه که ذکر آن رفت قرار نبود بیشتر از 24 ساعت بشود اما به هر حال شد!

الان نام (داریون نما) با نام دامنه (daryonnama) همخوانی کامل دارد.

ضمنا به یاری خدا طی چند ماه آینده یک اتفاق خوب برای سایت داریون نما روی می دهد. پس تا آن روز منتظر باشید…