خبر کوتاه است:امشب شب قدر است. بهترین و برترین شب خدا. اگر به هر دلیلی نتوانستید به مسجد یا حسینیه یا… بروید با داریون نما باشید. دل نوشته ها و دعاهای خود را بنویسد تا سحر… اشکالی ندارد با نام مستعار باشد یا واقعی. مهم حرف دل شماست. مهم خواسته و دعای شماست. راستی یادمان […]

ghadr11خبر کوتاه است:امشب شب قدر است. بهترین و برترین شب خدا.

اگر به هر دلیلی نتوانستید به مسجد یا حسینیه یا… بروید با داریون نما باشید.

دل نوشته ها و دعاهای خود را بنویسد تا سحر…

اشکالی ندارد با نام مستعار باشد یا واقعی. مهم حرف دل شماست. مهم خواسته و دعای شماست. راستی یادمان نرود خدا همه جا هست.

پس بنویسید آنچه در دل دارید،درد دل و…

امشب تا هنگام سحر بیداریم و با هم درددل می کنیم…ghadr11