بهرام کرمدار| تقریبا هر روز سایت داریون نما را می بینم و البته که باید ببینم. البته راستش طی یکی دو هفته اخیر به دلیل مشغله کاری نتوانستم به سایت دسترسی داشته باشم. امشب که بعد از مدتی غیبت، آمدم و سایت را چک کردم نکته ای که توجهم را جلب کرد این بود که […]

بهرام کرمدار|

تقریبا هر روز سایت داریون نما را می بینم و البته که باید ببینم. البته راستش طی یکی دو هفته اخیر به دلیل مشغله کاری نتوانستم به سایت دسترسی داشته باشم.

امشب که بعد از مدتی غیبت، آمدم و سایت را چک کردم نکته ای که توجهم را جلب کرد این بود که مدتهاست از شورای شهر و جلسات شورای اسلامی شهر داریون خبری نیست.

shora

کاش دوستان شورای شهر که زحمت هم می کشند گزارش عملکرد خود را ارایه دهند تا مردم در جریان کارهایشان قرار بگیرند.

این مطلب را تلگرافی نوشتم و در آینده ای نزدیک در این باره بیشتر خواهم نوشت ان شالله.