روح الله قربانی| حدود چهار سال است که از راه اندازی پایگاه تحلیلی خبری داریون نما می گذرد و من هم به الطاف الهی  به عنوان عضو بسیارکوچکی در خدمت همشهریان عزیز بوده ام که خداوند را از بابت این قضیه شاکرم. شب گذشته بود در فکر این بودم که به مناسبت روز خبرنگار یک […]

روح الله قربانی|

حدود چهار سال است که از راه اندازی پایگاه تحلیلی خبری داریون نما می گذرد و من هم به الطاف الهی  به عنوان عضو بسیارکوچکی در خدمت همشهریان عزیز بوده ام که خداوند را از بابت این قضیه شاکرم.

شب گذشته بود در فکر این بودم که به مناسبت روز خبرنگار یک خاطره از کارهای خبری  را برای سایت بفرستم که مدیر سایت یک پیام تبریک برایم فرستاد و انگیزه ام را بیشتر کرد.

و اما خاطره:
در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان و بعد از پایان یک روز کاری در مسیر خانه بودم که سوژه خبری جالبی نظر مرا جلب کرد.
من که طبق معمول دوربین همرا داشتم ایستادم که از این صحنه چند عکس تهیه کنم.
خلاصه بعد از ۴۵دقیقه توقف و عکاسی خوشحال از اینکه عکسهای خبری جالبی تهیه کرده ام و مورد تشویق مدیر سایت قرار می گیرم !به سمت منزل حرکت کردم؛ حال شما حساب کنید ماه مبارک رمضان و گرماو… وقتی رسیدم خانه و خواستم عکسها را برای سایت ارسال کنم تازه متوجه شدم که …ای داد که مموری روی دوربینم نبوده و …خلاصه این که فقط به خودم گفتم

روح الله قربانی خبرنگار-عکاس داریون نما

روح الله قربانی خبرنگار-عکاس داریون نما