ناصر زارعی| ساختمان بیمارستان داریون مدتهاست آماده شده و این مکان نیازمند امکانات کامل پزشکی از تخت گرفته تا دستگاه های مختلف پزشکی است. البته خود ساختمان و مخصوصا داخل آن یک سری کارهایی دارد اما به آن حد نیست که شامل یک پروسه طولانی باشد. وجود یک درمانگاه در منطقه داریون با برخورداری از […]

ناصر زارعی|

ساختمان بیمارستان داریون مدتهاست آماده شده و این مکان نیازمند امکانات کامل پزشکی از تخت گرفته تا دستگاه های مختلف پزشکی است.

البته خود ساختمان و مخصوصا داخل آن یک سری کارهایی دارد اما به آن حد نیست که شامل یک پروسه طولانی باشد.

وجود یک درمانگاه در منطقه داریون با برخورداری از چندین روستا پاسخگو نیست و باید روند ساخت و تجهیز این بیمارستان شتاب گیرد.

کاش شورای شهر داریون به مردم گزارش دهد که تاکنون برای شتاب در ساخت و تجهیز بیمارستان داریون چه اقداماتی انجام داده تا مردم در جریان کار قرار گیرند.