26 تیرماه سال جاری داریون نما گزارشی منتشر کرد از پریسا و خانواده اش و مشکلات فراوانی که داشتند و البته هنوز هم دارند. از بیماری پدر پریسا تا جواب کردن صاحب خانه و… پس از انتشار آن گزارش برخی خیرین داریون اقداماتی کردند اما به نظر می رسد آن اقدامات و کارها کافی نیست […]

26 تیرماه سال جاری داریون نما گزارشی منتشر کرد از پریسا و خانواده اش و مشکلات فراوانی که داشتند و البته هنوز هم دارند.

از بیماری پدر پریسا تا جواب کردن صاحب خانه و…

پس از انتشار آن گزارش برخی خیرین داریون اقداماتی کردند اما به نظر می رسد آن اقدامات و کارها کافی نیست و این خانواده نیازمند نیاز به حمایت بیشتر دارند.

afghani4

کاش هر کسی وسعش می رسد از این خانواده دریغ نکند.

گزارش کامل درباره خانواده پریسای قصه ما را با عنوان:“به چشمان پریسا نگاه کن…خانواده ای شدیدا نیازمند در انتظار مهربانی داریونی ها” را اینجا بخوانید.

اگر خواستید به این خانواده نیازمند افغانستانی کمک کنید لطفا در قسمت نظرات اعلام کنید.