خبرنگار:روح الله قربانی| به گزارش داریون نما شورای اسلامی شهر داریون سومین سال فعالیت خود را آغاز کرد. در اولین جلسه دوره جدید(سال سوم) هیئت رییسه قبلی دست خوش تغییراتی شد که در ادامه مشاهده می کنید: داریوش شکری :به عنوان رییس شورای اسلامی کامران خورشیدی: نایب رییس علی اکبر فاتحی: خزانه دار طیبه مردانه […]

خبرنگار:روح الله قربانی|

به گزارش داریون نما شورای اسلامی شهر داریون سومین سال فعالیت خود را آغاز کرد.

در اولین جلسه دوره جدید(سال سوم) هیئت رییسه قبلی دست خوش تغییراتی شد که در ادامه مشاهده می کنید:

طی دوره ها و سالهای گذشته هیچ عکسی از جلسات شورای شهر داریون در رسانه ها منتشر نشده بود. این عکس اولین تصویر در این زمینه است.

عکسی از جلسه شورای اسلامی شهر داریون در سال اول

داریوش شکری :به عنوان رییس شورای اسلامی

کامران خورشیدی: نایب رییس

علی اکبر فاتحی: خزانه دار

طیبه مردانه :منشی

مریم جهاندیده: عضو