در بهمن ماه سال ۹۱داریون نما گزارشی از مسجدالقائم (عج) درحال ساخت داریون منتشر کرد. به خواست خداوند و همت تعدادی از همشهریان مدتی است که بازسازی این مسجد آغاز شده است. روح الله قربانی خبرنگار سایت داریون نما گزارش تصویری از روند ساخت این مسجد تهیه کرده که در ادامه مشاهده می کنید.   […]

در بهمن ماه سال ۹۱داریون نما گزارشی از مسجدالقائم (عج) درحال ساخت داریون منتشر کرد.

به خواست خداوند و همت تعدادی از همشهریان مدتی است که بازسازی این مسجد آغاز شده است.

روح الله قربانی خبرنگار سایت داریون نما گزارش تصویری از روند ساخت این مسجد تهیه کرده که در ادامه مشاهده می کنید.

 

masjed4 masjed1 masjed2 masjed3