معمولا عادت کرده ایم عکسهایی که از ماشین های باری و نوع بارزدن جالبشان می بینیم مربوط به کشورهایی مانند هند ، سری لانکا و اندونزی و… باشد. این بار اما عکسی می بینید از یک وانت نیسان که چند متر بیشتر از ظرفیت خود بار زده و البته با قدرت به پیش می رود! […]

معمولا عادت کرده ایم عکسهایی که از ماشین های باری و نوع بارزدن جالبشان می بینیم مربوط به کشورهایی مانند هند ، سری لانکا و اندونزی و… باشد.

این بار اما عکسی می بینید از یک وانت نیسان که چند متر بیشتر از ظرفیت خود بار زده و البته با قدرت به پیش می رود!

این عکس مربوط به جاده شیراز به داریون خودمان است!

nisamعکس:روح الله قربانی