یوسف بذرافکن| نیک مردانی هستند که در عین برخورداری از ثروت و امکانات مالی از یاد خداوند غافل نمی شود ‌، از چند روزه دنیا برای آباد ساختن سرای جاوید استفاده می کند ، دست نیازمندان را می گیرند ، در کارهای خیر و عام المنفعه سهیم می شوند ، با خلق خدا با خوبی […]

یوسف بذرافکن|

نیک مردانی هستند که در عین برخورداری از ثروت و امکانات مالی از یاد خداوند غافل نمی شود ‌، از چند روزه دنیا برای آباد ساختن سرای جاوید استفاده می کند ، دست نیازمندان را می گیرند ، در کارهای خیر و عام المنفعه سهیم می شوند ، با خلق خدا با خوبی و نیکی رفتار می کنند و یاد و نام خود را در خاطره ها همیشگی می کنند .یکی از آنها مرحوم حاج یوسف ارجمند از اهالی روستای کوشک مولا بود .

gol

او از ثروت خود برای خدمت به مردم استفاده می کرد ، اهل نماز بود ، زکات خود را پرداخت می کرد ، برای دختران نیازمند جهیزیه می خرید ، برای تهیه مسکن به مستمندان یاری می رساند ، برایش فرق نمی کرد که فرد نیازمند چه کسی باشد ، افغانی باشد یا ایرانی ، شیعه باشد یا سنی ، آشنا باشد یا غریبه ! دست نیاز هیچ نیازمندی را رد نمی کرد.

قرض الحسنه می داد و از وام بلا عوض دریغ نمی کرد ، در ساخت حسینه فاطمیه (س) کوشک مولا کمک نقدی فروانی کرد ، در همه ی کارهای عام المنفعه پیش قدم بود در باغ سرسبزش بر روی مومنین و دانش آموزان باز بود ، از همه مهمتر اخلاق خوش اوبود ، متبسم و خندان بود ، نه تنها دستی گشاده که چهره ای گشاده داشت ، بزرگوار و بخشنده بود ، بسیار سخی و مهمان نواز بود . در سال ۱۳۶۵ سرشمار روستای کوشک مولا بود م و به اقتضای سرشماری به در خانه تمام اهالی می رفتم از مردم کوشک مولا مردمانی نیکوتر ندیدم و از این مردمان نیک ، بهتر از حاج یوسف ارجمند سراغ ندارم . روحش شاد یادش گرامی .

از آقای حاج پرویز عبدالهی که در گرد آوری این مطالب صمیمانه من را یاری کردند نهایت سپاس را دارم .