شنیده می شود که…. شنیده می شود که: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به جز کاندیدای قبلی که به صورت سربسته در داریون نما معرفی شد دو نفر دیگر نیز قصد دارند شانس خود را در این آزمون بزرگ امتحان کنند. این دو نفر که قصد نام نویسی در انتخابات مجلس را دارند سنشان حوالی […]

شنیده می شود که….

شنیده می شود که: برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به جز کاندیدای قبلی که به صورت سربسته در داریون نما معرفی شد دو نفر دیگر نیز قصد دارند شانس خود را در این آزمون بزرگ امتحان کنند.

این دو نفر که قصد نام نویسی در انتخابات مجلس را دارند سنشان حوالی 50 سال است و مدت زیادی نیست که مدرک کارشناسی ارشدشان را دریافت کرده اند.

akhbarvizheh

گفته می شود که….

گفته می شود که: داریوش شکری که برای بار دوم به عنوان رییس شورای شهر داریون انتخاب شده با استفاده از تجربه های دوسال گذشته رویکردی جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

او ظاهرا قصد دارد در حوزه های مختلف خصوصا مسایل فرهنگی،رفاهی و… از اهالی فن داریون مشاوره بگیرد و اصلا کارگروه هایی در این زمینه با حضور مردم تشکیل دهد.

این کار داریوش شکری را باید به فال نیک گرفت.