یوسف بذرافکن| دیشب به یاد دهه هفتاد و هئیت قاسم مذهبی قاسم ابن الحسن (ع) ونوجوانان پاک و با اخلاص ا ش به طرف مسجد حرکت کردم . جمعی از اصحاب مسجد ودیگر اعضای هئیت مشغول عزاداری بودند .آقای مداحی را دیدم که قبلا اورا ندیده بودم و نمی شناختم شاید از شیراز آمده بود […]

یوسف بذرافکن|

دیشب به یاد دهه هفتاد و هئیت قاسم مذهبی قاسم ابن الحسن (ع) ونوجوانان پاک و با اخلاص ا ش به طرف مسجد حرکت کردم .

جمعی از اصحاب مسجد ودیگر اعضای هئیت مشغول عزاداری بودند .آقای مداحی را دیدم که قبلا اورا ندیده بودم و نمی شناختم شاید از شیراز آمده بود و نوحه می خواند.

moharram5

در بین حلقه بزرگ تر ها یک حلقه از کودکان دبستانی هم خالصانه سینه می زدند ، چند نفری ازکسانی که موی خود را در عزای امام حسین (ع) سفید کرده بودند نیز حاضر بودند چیزی که خیلی توجه من را جلب کرد این بود که ، جمال شاه افغان ( از برادران اهل سنت )را دیدم که در بین شیعیان سینه می زد. بعد از عزاداری و پذیرایی هئیت ساعت ۹ شب تعطیل شد .