جمعه ای که گذشت همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در داریون نیز برگرار شد. به گزارش داریون نما این همایش با استقبال کم نظیری انجام شد.   عکسها:روح الله قربانی

جمعه ای که گذشت همزمان با سراسر کشور همایش شیرخوارگان حسینی در داریون نیز برگرار شد.

به گزارش داریون نما این همایش با استقبال کم نظیری انجام شد.

 

ali-asghar ali-asghar1 ali-asghar2 ali-asghar3 ali-asghar4 ali-asghar5 ali-asghar6عکسها:روح الله قربانی