با وجودی که مدت زیادی نیست وانت پراید هم به بازار آمده اما ظاهرا بعضی از دارندگان این وسیله نقلیه ضمن حمل و نقل انسان از آن در حمل و نقل اشیا نیز استفاده های بهینه ای می کنند! به گزارش داریون نما در عکس زیر که مربوط به همین جاده خودمان(شیراز-داریون) است پرایدی را […]

با وجودی که مدت زیادی نیست وانت پراید هم به بازار آمده اما ظاهرا بعضی از دارندگان این وسیله نقلیه ضمن حمل و نقل انسان از آن در حمل و نقل اشیا نیز استفاده های بهینه ای می کنند!

به گزارش داریون نما در عکس زیر که مربوط به همین جاده خودمان(شیراز-داریون) است پرایدی را مشاهده می کنید که حسابی به چوب بسته شده!

praid

حمل چوب به شکلی عجیب به نحوی که در صندوق عقب و همچنین فضای مابین درب صندوق عقب و شیشه پشتی این پراید بیچاره نیز چوب حمل شده است.!

این سوژه را روح الله قربانی شکار کرده است.