یونس داریونی| این روز ها آمد و رفت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به منطقه داریون زیاد شده است . این نامزدها در مجالس مختلف و هر جا که مردم حضور دارند حتی مجالس ترحیم حضور می یابند . حال سئوال این است که چرا در چهار سال گذشته از برخی از این آقایان محترم […]

یونس داریونی|

این روز ها آمد و رفت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به منطقه داریون زیاد شده است .

این نامزدها در مجالس مختلف و هر جا که مردم حضور دارند حتی مجالس ترحیم حضور می یابند .

حال سئوال این است که چرا در چهار سال گذشته از برخی از این آقایان محترم خبری نبود و حتی بادعوت و اصرار مردم در بین مردم حضور نمی یافتند؟

این آقایان تا حالا کجا بودند ؟ چرا فقط در آستانه انتخابات باید شاهد حضور این افراد بزرگوار باشیم ؟ آیا مردم تا کنون هیچ مشکلی نداشته اند ؟ آیا از این مردم در این مدت چهار سال کسی فوت نمی شده است ؟

راستی چرا باید به مردم بعنوان سکوی پرش نگاه شود ؟ ما در همه این سالها مشاهده کرده ایم که تنها مناطقی پیشرفت کرده اند که دارای نمایندگان فعال و بومی بوده اند . منطقه داریون بیش از سی و پنج سال است که قرار است به بخش تبدیل شود و تاکنون نمایندگان و مسئولین مختلفی وعده ارتقاء قریب الوقوع منطقه داریون به بخش را در تربیون ها و مجالس مختلف داده اند ولی هیچگاه این وعده ها عملی نشده است !