d

خبرنگار:مجید سیاهی|

خوشبختانه طی یکی دو روز گذشته بارش باران رحمت الهی نسبت به مقدار مشابه سال قبل در چنین روزهایی افزایش خوبی داشته است.

به گزارش داریون نما دیروز سه شنبه نوزدهم آبان ماه از صبح زمان آغاز بارندگی تا حوالی عصر در داریون 30 میلیمتر باران باریده است که با احتساب میزان بارش از ابتدای پاییز تا کنون در داریون جمعا 60 میلی متر باران باریده است.

barant2

گفتنی است دیشب هم شاهد بارش خوب باران بودیم که آمار دقیق آن به دست ما نرسیده است.