یوسف بذرافکن| در شب سیزدهم محرم عزادارن حسینی به سوگواری سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی (ع) و یاران با وفایش پرداختند .در این شب موفق شدم در سه هیئت حضور یابم و شاهد آخرین شب از عزاداری هم شهریان خود باشم بعضی از هئیت ها مراسم امشب را زودتر از دیگر شب ها […]

یوسف بذرافکن|

در شب سیزدهم محرم عزادارن حسینی به سوگواری سرور آزادگان جهان حضرت حسین بن علی (ع) و یاران با وفایش پرداختند .در این شب موفق شدم در سه هیئت حضور یابم و شاهد آخرین شب از عزاداری هم شهریان خود باشم بعضی از هئیت ها مراسم امشب را زودتر از دیگر شب ها به پایان رساندند اما هئیت جانثاران امام حسین (ع) در یک حرکت جالب اعضای هئیت را در مسیر بلوار کشاورز به حرکت در آورد , تعداد عزاداران این هئیت زیاد و قابل توجه بود مراسم آن ها تا ساعت ده و ربع شب ادامه پیدا کرد ، نوحه خوان های متعدد به نوحه خوانی پرداختند و زنجیر زنان با شور و هیجان فراوان زنجیر زنی می کردند ،یکی از مداحان این هیئت آقای ابراهیم مهری بود که کار خود را از هیئت نوجوانان قاسم بن الحسن (ع) شروع کرده است در پایان غذای نذری بین عزاداران توزیع شد.