مراسم عاشورای حسینی روز گذشته در جای جای ایران اسلامی و البته سایر کشورها با شکوه تمام برگزار شد. در داریون نیز همانند سایر نقاط ایران و جهان این مراسم با شکوه خاصی برگزار شد. عزاداران حسینی در جوار امام زاده ابراهیم علیه السلام به عزاداری پرداختند.   عکسها:روح الله قربانی

مراسم عاشورای حسینی روز گذشته در جای جای ایران اسلامی و البته سایر کشورها با شکوه تمام برگزار شد.

در داریون نیز همانند سایر نقاط ایران و جهان این مراسم با شکوه خاصی برگزار شد. عزاداران حسینی در جوار امام زاده ابراهیم علیه السلام به عزاداری پرداختند.

 ashora55ashora10 ashora11 ashora1 ashora2 ashora3 ashora4 ashora6 ashora7 ashora8 ashora9عکسها:روح الله قربانی