هر چه که به مراسم اربعین نزدیک تر می شویم شور و حال خاص و فضای معنوی ویژه ای در کربلا و نزدیکی هایش ایجاد می شود. کمتر از دو روز دیگر تا اربعین باقی مانده و راهپیمایانی که با پای پیاده عازم کربلا شده اند به این شهر نزدیک می شوند. امروز نیز عکسهای […]

هر چه که به مراسم اربعین نزدیک تر می شویم شور و حال خاص و فضای معنوی ویژه ای در کربلا و نزدیکی هایش ایجاد می شود.

کمتر از دو روز دیگر تا اربعین باقی مانده و راهپیمایانی که با پای پیاده عازم کربلا شده اند به این شهر نزدیک می شوند.

امروز نیز عکسهای تازه ای که خبرنگارمان از عراق ارسال کرده را مشاهده می کنید.

تصاویر:حاشیه های پیاده روی اربعین

تصاویر:حاشیه های پیاده روی اربعین

تصاویر:حاشیه های پیاده روی اربعین
تصاویر:حاشیه های پیاده روی اربعین

تصاویر:حاشیه های پیاده روی اربعین

در حاشیه راهپیمایی اربعین/پایم شکسته اما...

پخت نان برای زوار در مسیر نجف-کربلا

عکسها:روح الله قربانی