تبلیغات خانگی کاندیداها ی مجلس در منطقه داریون کلید خورده است . از روز پنجشنبه ۲۴دی ماه تبلیغات غیر علنی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در منازل اهالی منطقه داریون شروع شد . در این روزها شاهد حضور افرادی در منطقه داریون هستیم که چه رای بیاورند و چه رای نیاورند احتمالا تا چهارسال آینده […]

تبلیغات خانگی کاندیداها ی مجلس در منطقه داریون کلید خورده است .

از روز پنجشنبه ۲۴دی ماه تبلیغات غیر علنی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در منازل اهالی منطقه داریون شروع شد .

در این روزها شاهد حضور افرادی در منطقه داریون هستیم که چه رای بیاورند و چه رای نیاورند احتمالا تا چهارسال آینده کسی نمی تواند آنها را در این منطقه مشاهده کند !