عکس و خبر:روح الله قربانی| امروز حوالی ساعت 7و30دقیقه صبح خودرو سمند و ماکسیما که از شیراز به سمت داریون در حرکت بودند روبروی باغ دریمه پس از برخوردی جزیی باعث انحراف به چپ خودرو ماکسیما و خروج این خودرو از جاده شد و در همین لحظه خودرو سمند که از سمت داریون به شیراز […]

عکس و خبر:روح الله قربانی|

امروز حوالی ساعت 7و30دقیقه صبح خودرو سمند و ماکسیما که از شیراز به سمت داریون در حرکت بودند روبروی باغ دریمه پس از برخوردی جزیی باعث انحراف به چپ خودرو ماکسیما و خروج این خودرو از جاده شد و در همین لحظه خودرو سمند که از سمت داریون به شیراز در حرکت بود سر رسیده و با خودرو سمند برخورد کرد
گفتنی است که راننده خودرو ماکسیما و همراه وی مصدوم و به بیمارستان انتقال یافته اند.رانندگان سمند و ماکسیما دانشجو بوده اند.
ضمنا حضور آتش نشانی داریون از ساعات اولیه سانحه تا ساعت 11 صبح قابل تقدیر است.

tasadof1 tasadof2 tasadof3 tasadof4

telegram1