روابط عمومی شهرداری داریون اعدام شیخ النمر توسط رژیم آل سعود را تسلیت گفت. به گزارش داریون نما در حرکتی ارزنده روابط عمومی شهرداری داریون در وردی شهر شهادت شیخ النمر که رهبر معظم انقلاب از او به عنوان شیخ مظلوم یاد کردند را تسلیت گفت. تصویر زیر در این رابطه است.

روابط عمومی شهرداری داریون اعدام شیخ النمر توسط رژیم آل سعود را تسلیت گفت.

به گزارش داریون نما در حرکتی ارزنده روابط عمومی شهرداری داریون در وردی شهر شهادت شیخ النمر که رهبر معظم انقلاب از او به عنوان شیخ مظلوم یاد کردند را تسلیت گفت.

تصویر زیر در این رابطه است.

nemer