عکس و خبر:روح الله قربانی| مردم منطقه داریون اعدام شیخ نمر را محکوم کردند. به گزارش داریون نما مردم همیشه در صحنه داریون یک بار دیگر در مراسم راهپیمایی همگام با سایر نقاط ایران اسلامی ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام و شهدا و مقام معظم رهبری اعدام شیخ نمر را محکوم کردند.  

عکس و خبر:روح الله قربانی|

مردم منطقه داریون اعدام شیخ نمر را محکوم کردند.

به گزارش داریون نما مردم همیشه در صحنه داریون یک بار دیگر در مراسم راهپیمایی همگام با سایر نقاط ایران اسلامی ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام و شهدا و مقام معظم رهبری اعدام شیخ نمر را محکوم کردند.

nemer52

 

nemer50

telegram1