نام داریون نما بر ساحل جزیره زیبای ناز قشم نیز حک شد. به گزارش داریون نما احمد رضا مجرد داریونی یکی از کاربران فعال سایت داریون نما که به جزیره ناز در اطراف جزیره قشم رفته بود لطف خود به سایت داریون نما را نشان داد و با نوشتن نام داریون نما بر روی ماسه […]

نام داریون نما بر ساحل جزیره زیبای ناز قشم نیز حک شد.

به گزارش داریون نما احمد رضا مجرد داریونی یکی از کاربران فعال سایت داریون نما که به جزیره ناز در اطراف جزیره قشم رفته بود لطف خود به سایت داریون نما را نشان داد و با نوشتن نام داریون نما بر روی ماسه های ساحلی این جزیره نشان داد که همواره به یاد داریون و داریون نماست.

در ادامه دو عکس ارسال شده توسط این عزیز را مشاهده می کنید.

daryongheshm1

daryongheshm2

telegram1