احمدرضا مجرد از کاربران فعال داریون نما در ادامه نوشته یوسف بذرافکن درباره وضعیت نامناسب پیاده روهای خیابان اصلی شهر داریون مطلبی نوشته که در ادامه می خوانید: با تشکر از جناب آقای یوسف بذرافکن به نکته خوبی اشاره کرده اند . من نمیدونم شهرداری کی میخاد یه فکری به حال این پیاده روهای شهر […]

احمدرضا مجرد از کاربران فعال داریون نما در ادامه نوشته یوسف بذرافکن درباره وضعیت نامناسب پیاده روهای خیابان اصلی شهر داریون مطلبی نوشته که در ادامه می خوانید:

با تشکر از جناب آقای یوسف بذرافکن به نکته خوبی اشاره کرده اند .
من نمیدونم شهرداری کی میخاد یه فکری به حال این پیاده روهای شهر کنه جدا از این مسئله توی خیابان اصلی هم چند تا چاله هست که چند ماهی میشه برای مردم دچار مشکل شده .جاهایی که چاله هست رو من میگم شاید شهرداری محترم تا حالا اونها رو ندیده باشه !

roostampoor4رستم پور-شهردار داریون

یک دقیقا”سر بریدگی دوم روبه روی لوازم یدکی صفاکش داخل بلوار کشاورز

دو روبه روی نانوایی رسولی

سه سر میدان شهدا اول خیابان خلیج فارس تو چشم شهر عزیزمون هست

چهار انتهای بلوار امام خمینی به طرف دانشگاه که دیگه قدمتش از همه گزینه های دیگه بیشتره .
شهردار محترم و اعضای محترم شهر داریون خودتون رو جای مردم داریون و اطراف بگذارید اگه بعد از گذشت مدت زیاد این صحنه هارو ببینید چی در مورد ارگان شهرداری و شورای محترم آن شهر میکنید.

خودتان قضاوت کنید…

telegram1