مدتی قبل برخی از کاربران داریون نما با ارسال ایمیل و دیدگاه در بخش نظرات به این نکته اشاره داشتند که یکی از اعضای بانوی شورای شهر داریون مدتی است در جلسات حاضر نمی شود و از شورای شهر قهر کرده است. پیرو این شایعات داریون نما پی گیر این ماجرا بود و پس از […]

مدتی قبل برخی از کاربران داریون نما با ارسال ایمیل و دیدگاه در بخش نظرات به این نکته اشاره داشتند که یکی از اعضای بانوی شورای شهر داریون مدتی است در جلسات حاضر نمی شود و از شورای شهر قهر کرده است.

پیرو این شایعات داریون نما پی گیر این ماجرا بود و پس از پی گیری متوجه شد این عضو بانوی شورا در جلسات شورا حضور دارد.

البته ظاهرا وی به دلیل فوت یکی از بستگان نزدیک خود و ناراحتی ناشی از این اتفاق تلخ مدتی در جلسات شورا نبوده (که البته طبیعی هم به نظر می رسد) اما بعد از مدتی به شورا بازگشته است.

telegram1