از صبح امروز تاکنون مه غلیظی منطقه داریون را فرا گرفته است. به گزارش داریون نما این مه تا هم اکنون نیز ادامه دارد و تردد در جاده شیراز-داریون با کمی دشواری امکان پذیر است.  

از صبح امروز تاکنون مه غلیظی منطقه داریون را فرا گرفته است.

به گزارش داریون نما این مه تا هم اکنون نیز ادامه دارد و تردد در جاده شیراز-داریون با کمی دشواری امکان پذیر است.

meh

 

telegram1